Na obisku pri sosedih

Sodelovanje s partnersko vzgojiteljsko šolo v Ljubljani bo po številu let naslednjič že doseglo polnoletnost.  4. in 5. februar 2013  sta dneva, ki sta še okrepila naše 17-letne vezi. Avtobus s  šestnajstimi nasmejanimi obrazi učenk iz 2a in 3a na BAKIP-u v Celovcu je uspešno privijugal čez vse ovinke Ljubelja. V dijaškem domu Bežigrad smo odvrgle pretežko prtljago in se odpravile dogodivščinam naproti.Sprejele so nas prijazne besede direktorja Alojza Pluška in administratorke Petre Vignjevič. Naše bobniče je prijetno pobožala tudi glasba šolskega kvarteta. Nadaljnji program nam je ponudil splet  glasbene, gledališčne in jezikovne dejavnosti.Pri glasbeni delavnici smo pod vodstvom pedagoginje Katje Virant sledile živahnim notam slovenskih otroških pesmi in jih povezale z zvočnimi igricami ter zgodbami. Zdaj znamo ob glasbeni pravljici Rokavička zapeti tudi same.Pod taktirko vzgojiteljice Tanje Špenko smo postale likovno ustvarjalne. Izdelale smo ročne lutke za igrico Rokavička: izpod naših prstov so se nam nasmehnili dedek Mraz, rokavička, kuža, mačka, miška, kokoš, žaba in zajček.

mehr

Preprečit moramo infarkt dvojezičnega šolstva

Strokovno pedagoško združenje z velikim zadoščenjem opazuje stalno naraščanje prijav k dvojezičnemu pouku. Tako se je v preteklih letih dvojezičnost obveljavila tudi v krajih, kjer slovenščina v javnosti sicer ne bi bila več prisotna.

Danilo Katz, predsednik Strokovnega pedagoškega združenja, vseeno nekoliko zaskrbljeno gleda v bodočnost dvojezičnega šolstva. »Četudi so naše dvojezične kolegice in kolegi nadpovprečno dejavni in skrbijo za kar se da kakovosten pouk, ne smemo prezreti dejstva, da nam preti veliko pomanjkanje učiteljic in učiteljev«, pravi Danilo Katz.

Že zdaj ni dovolj kvalificiranega osebja, da bi povsod, kjer so prijave, prevzeli razrede dvojezične pedagoginje in pedagogi. Z ozirom na številne pričakovane upokojitve, se bo to stanje še zaostrilo. »Če ne bomo imeli dovolj kvalificiranega osebja, nam tudi najboljši modeli poučevanja ne bodo pomagali iz zagate«, je prepričan Danilo Katz in apelira predvsem na slovenske izobraževalne ustanove, da dijakinje in dijake zlasti v okviru poklicnega svetovanja še posebej opozarjajo na pedagoške poklice. »Samo s pomočjo kakovostnega šolstva nam bo lahko uspelo pridobit dodatne govorce slovenščine. In teh – kot vsi vemo – ne potrebujemo le v gospodarstvu«, zaključuje predsednik Strokovnega pedagoškega združenja.

mehr

Uspešne besede

Naš slovar “Moje besede” je v tem šolskem letu na področju manjšinskega šolstva najbolj naročena šolska knjiga. To je ponoven dokaz, da se kakovostno delo v prid dvojezičnemu pouku obrestuje. Kaže pa tudi, kako pomemben je prispevek Strokovnega pedagoškega združenja k razvijanju in stopnjevanju kakovosti dvojezičnega pouka.

“Moje besede” – meistbestelltes Buch im Bereich des Minderheitenschulwesens

Unser Wörterbuch “Moje besede” (Meine Wörter) hat bereits im Erscheinungsjahr alle Erwartungen übertroffen und wurde auf Anhieb zum meistbestellten Schulbuch im Bereich des Minderheitenschulwesens in Kärnten. Eine weitere Bestätigung für die qualitativ hochwertige Arbeit der Pädagogischen Fachvereinigung Kärnten/Strokovno pedagoško združenje.

mehr

Promlad ali zgodba o uspehu

Pred kratkim se je iztekel prvi natečaj pisanja, ki ga je priredila Volbankova ustanova in ki ga je kot partner podprlo tudi Strokovno pedagoško združenje. Natečaja se je udeležilo nad 350 učenk in učencev, ki so se pomerili v več kategorijah. Najboljša besedila so bila nagrajena in predstavljena na slavnostni podelitvi nagrad v Musilovi hiši v Celovcu.

Promlad – eine Erfolgsgeschichte

Vor kurzem endete der erste Schreibwettbewerb, der von der Volbankstiftung organisiert und von der Pädagogischen Fachvereinigung mitgetragen wurde. Über 350 Schülerinnen und Schüler nahmen in mehreren Kategorien daran teil. Die besten Texte wurden prämiert und bei der festlichen Preisverleihung im Musilhaus in Klagenfurt/Celovec vorgestellt.

mehr

Zanimivi pogovori o šolstvu

Ta teden sta potekala kar dva zelo zanimiva pogovora o dvojezičnem šolstvu na Koroškem. Na prvi pogovor je vabila Enotna lista in so se ga udeležile vse politične organizacije ter zastopnika Deželnega šolskega sveta. Na drugi pogovor je ob priliki obiska ministrskega svetnika dr. Wolfa vabil oddelek 7 pri Deželnem šolskem svetu. Oba pogovora sta bila v znamenju sprememb in aktualnih izzivov na področju dvojezičnega šolstva. Za Strokovno pedagoško združenje so se pogovorov udeležili predsednik Danilo Katz, podpredsednica Lucija Ogorevc-Feinig in Stefan Lesjak. Danilo Katz je pri pogovorih poudaril pomen malih šol in dejal, da bo “v bodoče potrebno načrtno krepiti male šole in poskrbeti tudi za vsebinsko gradivo z znanstvenimi argumenti za obstoj teh šol”. Poleg tega so se navzoči med drugim pogovarjali še o potrebnih ukrepih na področju popoldanske oskrbe, dvojezičnega pouka na sekundarni stopnji 1 in predšolske vzgoje.

Interessante Gesprächsrunden zum zweisprachigen Schulwesen

Diese Woche fanden zwei interessante Gesprächsrunden zum zweisprachigen Schulwesen statt. Zum ersten Gespräch lud die Einheitsliste/Enotna lista alle politischen Organisationen der Kärntner Slowenen, sowie die Vertreter der Abteilung 7 des Kärntner Landesschulrates und der Pädagogischen Fachvereinigung. Zum zweiten Gespräch lud, anlässlich des Besuches von Ministerialrat dr. Wolf,  die Abteilung 7 des Kärntner Landesschulrates. Für die Pädagogische Fachvereinigung nahmen der Vorsitzende Danilo Katz, seine Stellvertreterin Lucija Ogorevc-Feinig sowie Stefan Lesjak an den Gesprächen teil. Danilo Katz hob bei den Gesprächen die Bedeutung der Klein- und Kleinstschulen hervor und meinte, dass “es in Zukunft notwendig sein wird,  diese Schulen gezielt zu stärken und deren Bestehen auch mit wissenschaftlichen Argumenten zu bekräftigen”. Weitere Themen der Gespräche waren unter anderem notwendige Maßnahmen in den Bereichen der Nachmittagsbetreuung, des zweisprachigen Unterrichts auf der Sekundarstufe 1 und der vorschulischen Erziehung.

mehr

60 let/Jahre Mladi rod

Pred kratkim je šolski list Mladi rod v Šentjanžu praznoval svoj 60. rojstni dan. S finalom kviza, ki so se ga udeležile šole iz Roža, Podjune in Zilje, so ob navzočnosti mnogih častnih gostov in s koncertom šolskega zbora ljudske šole Bilčovs ter mladinskega zbora Danica proslavili dolgoletno uspešno delovanje lista. Predsedniku Hanziju Millonigu in njegovemu timu je čestitala tudi delegacija Strokovnega pedagoškega združenja na čelu s predsednikom Danilom Katzom in podpredsednico Lucijo Ogorevc-Feinig.

Vor kurzem feierte die Zeitschrift Mladi rod in St. Johann im Rosental ihren 60. Geburtstag. Mit dem Finale des Schülerquizes, an dem Schulen aus dem Rosental, dem Jauntal und dem Gailtal teilnahmen, wurde das Jubiläum, das vom Kinderchor der Volksschule Ludmannsdorf und dem Jugendchor Danica musikalisch umrahmt wurde, festlich begangen. Dem Vorsitzenden des Mladi rod, Dir. Johann Millonig und seinem Team, gratulierte neben zahlreichen Festgästen auch eine Delegation der Pädagogischen Fachvereinigung, die vom Vorsitzenden Danilo Katz und seiner Stellvertreterin Lucija Ogorevc-Feinig angeführt wurde.

mehr

Ljudska šola Šentprimož praznuje

Letos obhaja 150-letnico obstoja ljudska šola Šentprimož. Ob tej priliki so učiteljice in učitelji skupno z otroki in domačimi zbori pripravili zgledno dvojezičen in pester spored, ki ga je mojstrsko povezovala ravnateljica Anni Srienc. V imenu Strokovnega pedagoškega združenja je s paketom učnih pripomočkov čestital tudi predsednik Danilo Katz.

150 Jahre Volksschule St. Primus
Heuer feiert die Volksschule St. Primus ihr 150-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass bereiteten die Lehrerinnen und Lehrer, gemeinsam mit den Kindern und heimischen Chören, ein tolles mehrsprachiges Programm vor. Im Namen der Pädagogischen Fachvereinigung Kärnten gratulierte der Vorsitzende Danilo Katz und überreichte der Direktorin Anni Srienc ein Paket mit Unterrichtsbehelfen.

mehr

Pogovor z UNO

Te dni je predsednik Strokovnega pedagoškega združenja Danilo Katz neodvisni strokovnjakinji Združenih narodov Faridi Shaheed predstavil dvojezično šolstvo na Koroškem in odprta vprašanja v zvezi s tem. Pogovora so se udeležili tudi predstavniki kulturnih organizacij, glasbene šole, zasebnih otroških vrtcev in deželna šolska nadzornica Sabina Sandrieser.
Predsednik Katz je v pogovoru z neodvisno strokovnjakinjo med drugim omenil, da ga po eni strani zelo skrbi zapiranje malih šol, ki so za slovensko narodno skupnost na Koroškem tudi socialni in kulturni centri, po drugi strani pa je zelo ponosen na izredno angažirane pedagoginje in pedagoge, ki v okviru samopomoči, v svojem prostem času, ustvarjajo kakovostne učne pripomočke in šolske knjige. Poleg tega je opozoril na dejstvo, da sicer Slovenija gmotno podpira dejavnosti Strokovnega pedagoškega združenja, od Avstrije pa skorajda ni podpor.

mehr

Pogovor z delegacijo Sveta Evrope

Predsednik Strokovnega pedagoškega združenja, Danilo Katz, je v torek, 15. marca spregovoril pred delegacijo svetovalnega odbora za zaščito narodnih manjšin in regionalnih jezikov v Svetu Evrope.

Pri tem je Katz opozoril predvsem na odprta vprašanja v zvezi z dvojezično šolsko in predšolsko vzgojo. Ugotovil je, da privatni dvojezični otroški vrtci sicer odlično in vzorno delujejo, so pa večji pomanjkljaji pri nekaterih občinskih otroških vrtcih, kjer tudi ni rešeno vprašanje nadziranja. Obenem pa dvojezičnost tudi v izobrazbi vzgojiteljic in vzgojiteljev nima mesta, ki ji pripada.

Za dvojezično šolstvo, kjer število prijav stalno narašča, si Katz želi, da bi v bodoče imeli tudi možnost izvajanja strokovno evalviranih šolskih poizkusov in jezikovno-pedagoških modelov. Velika izziva za bodočnost pa bosta tudi popoldanska oskrba otrok in dejstvo, da je zdaj očividno postalo moderno zapiranje malih šol.

»Naš cilj mora biti, da zagotovimo možnost neprekinjenega dvojezičnega pouka, od vrtca do mature«, je zaključil Danilo Katz in na vprašanje delgatk in delegatov pripomnil, da je dvojezična šolska in predšolska vzgoja uspešna le zaradi odličnih pedagoginj in pedagogov in da to nikakor ni zasluga deželne politike.

mehr

Nova Sova je online

Pod točko “Sova online” najdete najnovejšo izdajo našega informacijskega lista Sova, ki tokrat prvič izide v barvi. Mnogo veselja pri prebiranju!

mehr