Plakati Štampiljke za pouk Stempel für den Unterricht Plakati Slovar za socialno pedagogiko Wörterbuch Sonderpädagogik Kvartet Kvartet za stvarni pouk Quartett für den Sachunterricht Tematski krogi Tematski krogi Themenkreise Plakati Plakati za stvarni pouk Plakate für den Sachunterricht Slovenscina Slovenščina v šoli Slowenisch in der Schule Sablone Šablone za stvarni pouk Schablonen für den Sachunterricht

AKTUALNO - AKTUELLES

Novi učni pripomočki – Neue Unterrichtsbehelfe

Kar dva nova učna pripomočka sta odlsej na voljo vsem učenkam in učencem, ki obiskujejo dvojezični pouk ali pouk slovenščine. Stefan Lesjak, učitelj v...