Novi učni pripomočki – Neue Unterrichtsbehelfe

Kar dva nova učna pripomočka sta odlsej na voljo vsem učenkam in učencem, ki obiskujejo dvojezični pouk ali pouk slovenščine. Stefan Lesjak, učitelj v Žitari vasi, je pripravil besedne kartice s prikupnimi ilustracijami Sama Jenčiča. Drugo učno igrico je zasnovala Janja Einspieler.

Kürzlich haben wir zwei neue Unterrichtsbehelfe für den zweisprachigen Unterricht veröffentlicht, die von Stefan Lesjak und Janja Einspieler konzipiert wurden.