Preprečit moramo infarkt dvojezičnega šolstva

Strokovno pedagoško združenje z velikim zadoščenjem opazuje stalno naraščanje prijav k dvojezičnemu pouku. Tako se je v preteklih letih dvojezičnost obveljavila tudi v krajih, kjer slovenščina v javnosti sicer ne bi bila več prisotna.

Danilo Katz, predsednik Strokovnega pedagoškega združenja, vseeno nekoliko zaskrbljeno gleda v bodočnost dvojezičnega šolstva. »Četudi so naše dvojezične kolegice in kolegi nadpovprečno dejavni in skrbijo za kar se da kakovosten pouk, ne smemo prezreti dejstva, da nam preti veliko pomanjkanje učiteljic in učiteljev«, pravi Danilo Katz.

Že zdaj ni dovolj kvalificiranega osebja, da bi povsod, kjer so prijave, prevzeli razrede dvojezične pedagoginje in pedagogi. Z ozirom na številne pričakovane upokojitve, se bo to stanje še zaostrilo. »Če ne bomo imeli dovolj kvalificiranega osebja, nam tudi najboljši modeli poučevanja ne bodo pomagali iz zagate«, je prepričan Danilo Katz in apelira predvsem na slovenske izobraževalne ustanove, da dijakinje in dijake zlasti v okviru poklicnega svetovanja še posebej opozarjajo na pedagoške poklice. »Samo s pomočjo kakovostnega šolstva nam bo lahko uspelo pridobit dodatne govorce slovenščine. In teh – kot vsi vemo – ne potrebujemo le v gospodarstvu«, zaključuje predsednik Strokovnega pedagoškega združenja.