Uspešne besede

Naš slovar “Moje besede” je v tem šolskem letu na področju manjšinskega šolstva najbolj naročena šolska knjiga. To je ponoven dokaz, da se kakovostno delo v prid dvojezičnemu pouku obrestuje. Kaže pa tudi, kako pomemben je prispevek Strokovnega pedagoškega združenja k razvijanju in stopnjevanju kakovosti dvojezičnega pouka.

“Moje besede” – meistbestelltes Buch im Bereich des Minderheitenschulwesens

Unser Wörterbuch “Moje besede” (Meine Wörter) hat bereits im Erscheinungsjahr alle Erwartungen übertroffen und wurde auf Anhieb zum meistbestellten Schulbuch im Bereich des Minderheitenschulwesens in Kärnten. Eine weitere Bestätigung für die qualitativ hochwertige Arbeit der Pädagogischen Fachvereinigung Kärnten/Strokovno pedagoško združenje.