Pogovor z delegacijo Sveta Evrope

Predsednik Strokovnega pedagoškega združenja, Danilo Katz, je v torek, 15. marca spregovoril pred delegacijo svetovalnega odbora za zaščito narodnih manjšin in regionalnih jezikov v Svetu Evrope.

Pri tem je Katz opozoril predvsem na odprta vprašanja v zvezi z dvojezično šolsko in predšolsko vzgojo. Ugotovil je, da privatni dvojezični otroški vrtci sicer odlično in vzorno delujejo, so pa večji pomanjkljaji pri nekaterih občinskih otroških vrtcih, kjer tudi ni rešeno vprašanje nadziranja. Obenem pa dvojezičnost tudi v izobrazbi vzgojiteljic in vzgojiteljev nima mesta, ki ji pripada.

Za dvojezično šolstvo, kjer število prijav stalno narašča, si Katz želi, da bi v bodoče imeli tudi možnost izvajanja strokovno evalviranih šolskih poizkusov in jezikovno-pedagoških modelov. Velika izziva za bodočnost pa bosta tudi popoldanska oskrba otrok in dejstvo, da je zdaj očividno postalo moderno zapiranje malih šol.

»Naš cilj mora biti, da zagotovimo možnost neprekinjenega dvojezičnega pouka, od vrtca do mature«, je zaključil Danilo Katz in na vprašanje delgatk in delegatov pripomnil, da je dvojezična šolska in predšolska vzgoja uspešna le zaradi odličnih pedagoginj in pedagogov in da to nikakor ni zasluga deželne politike.